Menu:


Zásady hospodaření

Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými pro tuto oblast v České republice. Sdružení má zřízen běžný účet u Fio banky ve Frýdku-Místku číslo 2400052802 / 2010 a účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Mezi příjmy sdružení se řadí zejména sponzorské dary, členské příspěvky, příjmy z grantů a další příjmy jako jsou výnosy z pořádání  plesů a podobně. Výdaje sdružení mohou být poskytnuty pouze na činnosti naplňující cíl sdružení a v souladu se stanovami.

Akce s účastí sdružení

Rok 2011
Únor - Zakoupena infrasauna v ceně 32 000 Kč
Leden - Dětský a školkní maškarní ples


Rok 2010
Duben - Lubinský zpěváček, občerstvení, ceny - 1500 Kč
Červen - Škola v přírodě, příspěvek na výdaje 10200 Kč
Březen - Noc s Andersenem, 2 000 Kč
Leden - Dětský maškarní ples, výdělek 8 500 Kč
Leden - Školní maškarní ples, výdělek 28 500 Kč

Rok 2009

Červenec - Nákup počítačů 35 000 Kč
Červen - Škola v přírodě
Duben - Noc s Andersenem, příspěvek na občerstvení 1200 Kč
Duben - Lubinský zpěváček, příspěvek na občerstvení 500 Kč
Duben - Projekt Ekologická zahrada, stavební materiál 5500 Kč
Leden - Dětský maškarní ples
Leden - Školní maškarní ples

Rok 2008
Červen - Materiál na úpravu školní zahrady, celkem cca. 30 000 Kč
Květen - Škola v přírodě, příspěvek na výdaje 3 000 Kč
Duben - Lubinský zpěváček, občerstvení 350 Kč
Březen - Noc s Andersenem, 1 000 Kč
Únor - Pololetní tenisková zábava a Dětský maškarní ples

Rok 2007
Školní ples, Noc s Andersenem, Lubinský zpěváček, Škola v přírodě a další.

Transparentní účet.