Menu:


Výbor sdružení

Výbor sdružení je volen z členů sdružení, v počtu tří až pěti osob.

Členové výboru:

Členové sdružení

Členy sdružení se mohou stát všichni občané České republiky starší 18 let, kteří o členství ve sdružení a o účast na akcích spojených se sdružením projeví zájem a souhlasí se stanovami. O přijetí za člena sdružení rozhoduje výbor sdružení.

Zápis z ustavujícího shromáždění 8.1.2004.